Mange af os har før hørt begrebet ”tvangsarv”, men er måske ikke helt sikker på, hvad dette begreb nærmere dækker over. Tvangsarv kan kort defineres som dén del af en din formue, som du ikke kan ændre fordelingen af i testamentet. Du har kun tvangsarvinger, hvis du er gift og/eller har børn – har du ingen af delene, er der ingen friarv, og du kan derfor fordele din formue, helt som du selv ønsker det.

Hvis du har ægtefælle eller børn:

Har du derimod en ægtefælle eller børn, er en del af din formue tvangsarv, som du ikke kan ændre fordelingen af ved at oprette testamente. Tvangsarven udgør 25% af din samlede formue, og skal således gå til enten din ægtefælle eller dine børn til deling. Har du både ægtefælle og børn, er tvangsarven fortsat 25% af din samlede formue, men i så fald fordelt med 12,5% til ægtefællen og 12,5% til børnene til deling.

Hvad betyder tvangsarv for testamentet?

Som nævnt ovenfor påvirker tvangsarven din mulighed for frit at bestemme fordelingen af din formue i et testamente. Hvordan tvangsarven konkret påvirker netop dine ønsker, kommer an på dine ønsker til fordeling af din formue, når du går bort.

Gift med børn – mest til ægtefællen:

Ønsker du f.eks., at din ægtefælle skal arve mest muligt frem for dine børn, vil børnene skulle have 12,5% til deling, mens ægtefællen har krav på 12,5% til deling. De sidste 75%, der ikke er tvangsarv, kan herefter testere til ægtefællen, som derved maksimalt kan arve 87,5%.

Ugift med børn – mindst muligt til ét barn:

Hvis du ikke er gift, men f.eks. har 4 børn, er tvangsarven 25% til børnene til deling. Dette betyder, at de hver især har krav på 6,25% i arv. Ønsker du at oprette et såkaldt ”sort får-testamente”, hvor dette ene barn skal have mindst muligt, og de andre skal modtage mest muligt, vil det ene barn  – og de andre børn – have krav på 6,25% i tvangsarv, mens hele den øvrige formue på 75% herefter i testamentet fordeles til kun 3 af børnene. Disse 3 børn modtager derfor 31,25% hver, mens det sidste barn modtager 6,25%.

Vil du videre mere om tvangsarv, friarv og dine muligheder for fordeling, kan du læse meget mere på www.arvesikring.dk/tvangsarv, hvor du også kan se dine konkrete muligheder for fordeling, afhængigt af din nuværende livssituation.