Fra en ejendomsmæglers perspektiv er der vigtige dokumenter, som boligsøgende eller -købere bør kende til, når de skal til eller er ved at købe hus. Huskøb er i de fleste tilfælde en af de største beslutninger i en persons liv, og det kan derfor kun anbefales, at det bliver gjort rigtigt.

Tilstandsrapport og elinstallationsrapport. Fælles for disse er, at de er nødvendige for, at man kan tegne en ejerskifteforsikring. Formålet med tilstandsrapporten er at beskrive husets stand i forhold til dets alder. Med andre ord forventes det ikke, at alle huse er perfekte, men det forventes at der ikke er problemer udover de almindelige problemer som ældre huse kan have, fx fugt i kælderen i huse fra 30’erne. Elinstallationsrapporten gør mere eller mindre det samme, men med fokus på elinstallationerne. Den har til formål at sikre, at der ikke er lovovertrædelser, fejl eller defekter på installationerne. Mens disse giver et billede af husets tilstand, kan du som potentiel køber ikke bero dig på, at huset er perfekt blot fordi disse rapporter ikke viser nogle mangler. Hvis du vil være sikker, bør du hyre din egne byggetekniske rådgiver.

Energimærke. Det er lovpligtigt at huset har et gyldigt energimærke, inden ejendomsmægler sætter huset til salg. Energimærkets formål er at give kommende ejere en idé om, hvad huset koster i drift. Desuden kommer energimærket med forslag til (rentable) forbedringer. Hvis der er angivet en investeringspris i forslaget om den grønne forbedring, er forslaget økonomiske rentabelt. Hvis ikke, bør du kun gøre alvor af forslaget i forbindelse med andre husforbedringer.

Forsikringer: Hus- og ejerskifteforsikringerne er svære at komme uden om i forbindelse med køb og salg af hus. Her afhænger det meget af den givne situation og du bør derfor søge rådgivning hos en ejendomsmægler, advokat eller lignende. Som køber kan du til en vis grad få rådgivning af ejendomsmægleren, men du bør huske at de som udgangspunkt er ansat af sælger og derfor sætter sælgers interesser i forreste række.

Det var en gennemgang af dokumenter, du næsten altid skal tage stilling til i forbindelse med boligkøb. Du opfordres dog altid til at søge al den hjælp du kan hos ejendomsmæglere, advokater, byggesagkyndige eller andre relevante fagpersoner i forbindelse med både boligkøb og -salg. Du kan med fordel søge hjælp hos en uvildig ejendomsmægler, som kan hjælpe dig igennem forhandlingerne. Køb bolig her.