En nylig sag i arbejdsretten har sat fokus på vigtigheden af at udarbejde kontrakter for virksomhedsledere korrekt. I sagen blev en direktør anset for at være ansat i selskabet, selv om han havde fået en kontrakt, der lignede en kontrakt som selvstændig erhvervsdrivende. Denne artikel ser på, hvorfor dette skete, og hvad arbejdsgivere skal vide for at beskytte sig selv, når det drejer sig om kontrakter med direktører. Direktørkontrakter kan være omfattende. Læs mere herunder.

Der er nogle få vigtige ting at overveje, når man udarbejder direktørkontrakter. For det første er det vigtigt at huske, at direktører er ansatte, og som sådan har de de samme rettigheder som alle andre ansatte. Dette omfatter beskyttelse mod forskelsbehandling og urimelig afskedigelse samt betaling af den nationale mindsteløn (eller levestandardløn, hvis det er relevant). Advokat til ansættelsesret kan være det rette valg, hvis du er i tvivl om noget.

For det andet er det vigtigt at sikre, at kontrakten afspejler den sande karakter af forholdet mellem virksomheden og direktøren. En kontrakt som selvstændig erhvervsdrivende kan være passende for en person, der virkelig driver sin egen virksomhed, men det vil sandsynligvis ikke være passende for en direktør, der arbejder fuldtid for virksomheden. Hvis der er tvivl om, hvilken type kontrakt der skal anvendes, er det bedst at søge juridisk rådgivning.

For det tredje skal direktørerne aflønnes i overensstemmelse med kontrakten. Dette omfatter ikke kun grundlønnen, men også eventuelle udgifter, der opstår som følge af deres rolle. Det er vigtigt at sikre, at det fremgår af kontrakten, hvad der skal betales og hvad der ikke skal betales, og at virksomheden har penge nok i sit budget til at dække disse udgifter.

Endelig er det vigtigt at huske, at direktørkontrakter kan opsiges af begge parter, forudsat at det sker i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser. Det betyder, at virksomheden kan opsige kontrakten, hvis den ikke længere har brug for direktørens tjenester, og direktøren kan opsige kontrakten, hvis han ikke længere ønsker at arbejde for virksomheden.