Hvad ejendomsadministration er, og hvorfor det er vigtigt for ejendomsadvokater. En person, der dør, har et dødsbo, hvilket betyder, at boet skal administreres korrekt, før det kan overdrages eller lukkes. Få hjælp af Dødsbo København til selve processen. 

Boet omfatter bankkonti, aktier og obligationer, investeringer, ejendomme som f.eks. huse eller andre fast ejendom. Boet forvaltes normalt af en eksekutor, der er udpeget i personens testamente, eller hvis der ikke er noget testamente, af en domstol, der har jurisdiktion over det, altså en såkaldt bobestyrer.

Boet kan også omfatte gæld til kreditorer, som skal betales, før der kan ske en udlodning til arvinger. Boadvokaterne vil hjælpe med at sikre, at al gæld bliver betalt, og derefter fordele, eventuelle, resterende ejendomme mellem modtagerne

I de fleste tilfælde er boadministration et spørgsmål om at følge instruktionerne i en bodeling eller en retskendelse, men undertiden kan usædvanlige omstændigheder kræve, at der træffes vanskelige beslutninger om, hvordan man skal håndtere aktiver, der ikke kan fordeles, før der er sket mere.

Tidshorisont for behandling af dødsbo

Et typisk dødsbo vil blive overført eller lukket inden for tre til seks måneder, men nogle dødsboer kan tage længere tid på grund af kompleksiteten, f.eks. når der er en begunstigelse, der bor i udlandet og ikke let kan komme i retten. Klik her for flere informationer. 

Advokater i bobehandling er meget erfarne i at navigere gennem komplekse dødsbo-forhold, så alle aktiver kan fordeles korrekt i henhold til boets anvisninger. Bobehandlingsprocessen begynder normalt, når en person dør. Eksekutoren, som typisk er nævnt i den afdødes boplanlægningsdokumenter eller udpeget af retten til at håndtere juridiske spørgsmål efter deres død, overtager ansvaret for alle boets aktiver.

Det skal gøres

Før der kan ske noget andet med et bo, skal det tømmes for den pågældendes ejendele. Boets administrationsproces omfatter rengøring, renovering og eventuelt salg eller udlejning af boet igen. En bobestyrer vil hjælpe med at sikre, at al gæld bliver betalt, og derefter fordele, eventuelle, resterende ejendele mellem modtagerne. Bobestyreren sørger for, at dealines overholdes, holder dialog til skifteretten og meget mere.