Mange mennesker har hørt om OCD, men ikke alle er klar over, hvad det egentlig betyder. I denne artikel vil vi forsøge at give et overblik over obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD), så du får et bedre indtryk af, hvad det er for en sygdom. Vi vil blandt andet besvare nogle af de hyppigst stillede spørgsmål om OCD: Hvad er OCD? Er OCD en psykisk lidelse? Er man født med OCD? Og endelig: Hvilke kriterier skal man opfylde for at få stillet diagnosen OCD?

 

Hvad er OCD?

OCD står for ‘obsessiv-kompulsiv tilstand’, og som navnet antyder, er det en sygdom, der karakteriseres ved to ting: Obsessioner og kompulsioner. Obsessioner er gentagne, daglige bekymringer eller tanker, der fylder meget i hovedet på den, der har dem. Kompulsioner er gentagne, daglige handlinger eller vaner, som man føler sig nødt til at udføre for at undgå ubehag eller skade.

Ofte vil obsessioner og kompulsioner hænge uløseligt sammen: F.eks. kan man have en bekymring om, at ens hus brænder ned, og som følge heraf udfører man konstant kontrol af el-installationer for at sikre sig, at den ikke er overophedet. I andre tilfælde kan man have en kompulsiv vane af at tælle til ti, hver gang man ser et bestemt objekt, fordi man tror, at dette vil forhindre skaden eller ubehaget.

Det er værd at bemærke, at de fleste mennesker oplever disse tanker eller handlemønstre fra tid til anden – det gør ikke nogen til en OCD-patient. OCD bliver først til en sygdom, når tanken om at undgå ubehag og skade bliver så dominerende, at den begrænser ens daglige funktionsevne.

 

Er OCD en psykisk lidelse?

OCD er en psykisk lidelse, der skyldes en kombination af biologiske og miljømæssige faktorer. Nogle undersøgelser tyder på, at OCD kan have arvelig baggrund – hvis én i familien har haft OCD, er der en øget risiko for, at andre medlemmer også vil udvikle sygdommen. Psykiske traumer og stress kan også udløse OCD.

 

Er man født med OCD?

Man er ikke født med OCD, men som nævnt ovenfor kan der være en arvelig disposition for at udvikle sygdommen. Miljømæssige faktorer spiller også en rolle – hvis man har oplevet psykisk traume eller alvorlig stress, kan dette udløse OCD.

 

Hvilke kriterier skal man opfylde for at få stillet diagnosen OCD?

For at blive diagnosticeret med OCD skal man opfylde to kriterier:

  • Man skal have hyppige og gentagne tanker eller bekymringer (obsessioner), der fylder meget i hovedet.
  • Man skal have gentagne, daglige vaner eller handlinger (kompulsioner), som man føler sig nødt til at udføre for at undgå ubehag eller skade.

 

Vi håber at denne artikel har været med til at belyse emnet og gjort dig mere afklaret med hvad OCD er og hvordan det påvirker mennesket, som er ramt. Befinder du dig i Hillerød området og kender til nogen af ovenstående symptomer eller er pårørende til nogen, der er udsatte, så tøv ikke med at tag kontakt til din nærmeste psykolog Hillerød.