Arveafgiften er en skat, der skal betales af arvinger, når de modtager en arv. Derfor er det vigtigt at have styr på reglerne, når man skal arve eller efterlade sig en arv. Bliv klogere på arveafgiften i Danmark, herunder dens satser og hvem der skal betale den.

Reglerne for arveafgift (boafgift) i Danmark

Når en person går bort, efterlader de sig ofte en arv til deres arvinger. Men vidste du, at der er afgifter på arv i Danmark? Afgiften afhænger af flere faktorer, herunder den mængde af arv, som er efterladt, og hvem der modtager arven.

Ægtefæller og registrerede partnere er undtaget fra at betale boafgift på arven. Dette betyder, at hvis en ægtefælle eller registreret partner modtager arven, er der ingen afgift at betale.

For nærmeste familie, såsom børn, gælder en afgift på 15% af arven, der overstiger 321.700 kr. i 2023 (312.500 kr. i 2022). Hvis arven er mindre end dette beløb, er der ingen afgift at betale.

Boet skal af arv til alle andre yderligere betale 25 pct. i afgift. 15-procentsafgiften fratrækkes arvebeløbet, før de 25 pct. beregnes.

Hvordan planlægger man sin arv?

Det er vigtigt at planlægge sin arv i god tid for at undgå uventede afgifter og sikre, at ens ønsker bliver opfyldt efter ens død. En måde at gøre dette på er ved at oprette et testamente, hvor man kan specificere, hvordan ens arv skal fordeles. Dette kan hjælpe med at undgå arvestridigheder og sikre, at ens arv går til de ønskede modtagere.

Det kan også være en god idé at søge professionel rådgivning fra en advokat eller juridisk rådgiver med erfaring inden for arveret. De kan hjælpe med en arveplan og et testamente der tager højde for ens specifikke situation.

Få professionel rådgivning

Hvis du ønsker at oprette et testamente, kan det være en god idé at få professionel rådgivning. Hos Jura-Docs tilbyder vi skabeloner til testamenter for forskellige situationer, herunder ægtefæller, samlevende og enlige. Vores skabeloner sikrer, at dit testamente bliver udarbejdet korrekt og juridisk gyldigt. Ønsker du fuld rådgivning, hvor vi opretter dit testamente, er dette også en mulighed. Besøg vores hjemmeside og opret dit testamente med vores skabeloner i dag.